hdpe食品袋,锦程塑料 已认证 ,合肥食品袋
联系我们 Contact

电话:0371-13486222

地址:郑州市惠济区新郑州信基调味品食品城冻品鲜活交易中心1106-1108

其他电话:0371-13486222

邮箱:[email protected]

更多邮箱:[email protected],[email protected],[email protected],[email protected]

网址:www.jinzhou120.com

如若转载,请注明出处:http://www.jinzhou120.com/contact.html